آخرین خبر
@SamSerial

درخواست فیلم و سریالابتدا سرچ کنید، نبود درخواست بدهید.

دانلود آدرس یاب برای نسخه آندرویدآدرس یاب هوشمند ، تنها 950 کیلوبایت

دانلود آدرس یابآدرس یاب هوشمند ، تنها 45 کیلوبایت

آدرس فعلی:sam-serial8.tk
آدرس بعدی:sam-serial9.tk
آخرین سریالهای بروز شده
آمار و اطلاعات سایت
تعداد فیلم ها: 15,253
تعداد سریال ها: 2,858
تعداد انیمیشن ها: 684
تعداد مستند ها: 712
تعداد کالکشن ها: 110

دانلود فیلم و سریال با زیرنویس فارسی

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهجمعه
Warrior » S1 E7 1398-02-28
دانلود سریال Warrior
دانلود سریال Warrior
Warrior آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-04 شبکه: CinemaX
The Blacklist » S6 E22 1398-02-28
دانلود سریال The Blacklist
دانلود سریال The Blacklist
The Blacklist آماده دانلود شبکه: NBC
Dynasty » S2 E21 1398-02-28
دانلود سریال Dynasty
دانلود سریال Dynasty
Dynasty آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-04 شبکه: The CW
Hawaii Five-0 » S9 E25 1398-02-28
دانلود سریال Hawaii Five-0
دانلود سریال Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 آماده دانلود شبکه: CBS
Jamestown » S3 E4 1398-02-28
دانلود سریال Jamestown
دانلود سریال Jamestown
Jamestown آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-04 شبکه: Sky 1
Agents of S.H.I.E.L.D. » S6 E2 1398-02-28
دانلود سریال Agents of S.H.I.E.L.D.
دانلود سریال Agents of S.H.I.E.L.D.
Agents of S.H.I.E.L.D. آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-04 شبکه: ABC
The Son » S2 E4 1398-02-29
دانلود سریال The Son
دانلود سریال The Son
The Son آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-05 شبکه: AMC
Britain’s Got Talent » S13 E7 1398-02-29
دانلود سریال Britain’s Got Talent
دانلود سریال Britain’s Got Talent
Britain’s Got Talent آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-05 شبکه: itv
Ransom » S3 E12 1398-02-29
دانلود سریال Ransom
دانلود سریال Ransom
Ransom آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-05 شبکه: CBS
The Spanish Princess » S1 E3 1398-02-29
دانلود سریال The Spanish Princess
دانلود سریال The Spanish Princess
The Spanish Princess آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-05 شبکه: Starz
Saturday Night Live » S44 E21 1398-02-29
دانلود سریال Saturday Night Live
دانلود سریال Saturday Night Live
Saturday Night Live آماده دانلود شبکه: NBC
Attack on Titan » S3 E16 1398-02-29
دانلود سریال Attack on Titan
دانلود سریال Attack on Titan
Attack on Titan پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-05 شبکه: NHK
The Substitute » S1 E3 1398-02-29
دانلود سریال The Substitute
دانلود سریال The Substitute
The Substitute پخش شد شبکه: Nickelodeon
Game of Thrones » S8 E6 1398-02-30
دانلود سریال Game of Thrones
دانلود سریال Game of Thrones
Game of Thrones آماده دانلود شبکه: HBO
Killing Eve » S2 E7 1398-02-30
دانلود سریال Killing Eve
دانلود سریال Killing Eve
Killing Eve آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: BBC US
Barry » S2 E8 1398-02-30
دانلود سریال Barry
دانلود سریال Barry
Barry آماده دانلود شبکه: HBO
Supergirl » S4 E22 1398-02-30
دانلود سریال Supergirl
دانلود سریال Supergirl
Supergirl آماده دانلود شبکه: CBS
Good Girls » S2 E12 1398-02-30
دانلود سریال Good Girls
دانلود سریال Good Girls
Good Girls آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: NBC
The Red Line » S1 E7 1398-02-30
دانلود سریال The Red Line
دانلود سریال The Red Line
The Red Line آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-30 شبکه: CBS
The Red Line » S1 E8 1398-02-30
دانلود سریال The Red Line
دانلود سریال The Red Line
The Red Line آماده دانلود شبکه: CBS
American Idol » S17 E18 1398-02-30
دانلود سریال American Idol
دانلود سریال American Idol
American Idol آماده دانلود شبکه: FOX
NCIS: Los Angeles » S10 E24 1398-02-30
دانلود سریال NCIS: Los Angeles
دانلود سریال NCIS: Los Angeles
NCIS: Los Angeles آماده دانلود شبکه: CBS
Guardians of the Galaxy » S3 E18 1398-02-30
دانلود سریال Guardians of the Galaxy
دانلود سریال Guardians of the Galaxy
Guardians of the Galaxy آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-30 شبکه: Disney XD
Guardians of the Galaxy » S3 E19 1398-02-30
دانلود سریال Guardians of the Galaxy
دانلود سریال Guardians of the Galaxy
Guardians of the Galaxy آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: Disney XD
Last Week Tonight with John Oliver » S6 E12 1398-02-30
دانلود سریال Last Week Tonight with John Oliver
دانلود سریال Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-13
When Calls the Heart » S6 E7 1398-02-30
دانلود سریال When Calls the Heart
دانلود سریال When Calls the Heart
When Calls the Heart آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: Hallmark Channel
Charmed » S1 E22 1398-02-30
دانلود سریال Charmed
دانلود سریال Charmed
Charmed آماده دانلود شبکه: The CW
Mary Kills People » S3 E2 1398-02-30
دانلود سریال Mary Kills People
دانلود سریال Mary Kills People
Mary Kills People آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: Global
Harrow » S2 E2 1398-02-30
دانلود سریال Harrow
دانلود سریال Harrow
Harrow آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: ABC
Our Cartoon President » S2 E2 1398-02-30
دانلود سریال Our Cartoon President
دانلود سریال Our Cartoon President
Our Cartoon President آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06
L.A.’s Finest » S1 E4 1398-02-30
دانلود سریال L.A.’s Finest
دانلود سریال L.A.’s Finest
L.A.’s Finest آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-30 شبکه: Spectrum On Demand
L.A.’s Finest » S1 E5 1398-02-30
دانلود سریال L.A.’s Finest
دانلود سریال L.A.’s Finest
L.A.’s Finest آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: Spectrum On Demand
Abby Hatcher » S1 E27 1398-02-30
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-30 شبکه: Nickelodeon
Abby Hatcher » S1 E28 1398-02-30
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-31 شبکه: Nickelodeon
Hetty Feather » S5 E3 1398-02-30
دانلود سریال Hetty Feather
دانلود سریال Hetty Feather
Hetty Feather پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-06 شبکه: Cbbc
The Voice » S16 E22 1398-02-31
دانلود سریال The Voice
دانلود سریال The Voice
The Voice آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: NBC
Not Going Out » S10 E6 1398-02-31
دانلود سریال Not Going Out
دانلود سریال Not Going Out
Not Going Out آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-07 شبکه: BBC One
The Code » S1 E7 1398-02-31
دانلود سریال The Code
دانلود سریال The Code
The Code آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-07 شبکه: CBS
DC’s Legends of Tomorrow » S4 E16 1398-02-31
دانلود سریال DC’s Legends of Tomorrow
دانلود سریال DC’s Legends of Tomorrow
DC’s Legends of Tomorrow آماده دانلود شبکه: The CW
Ghosts » S1 E6 1398-02-31
دانلود سریال Ghosts
دانلود سریال Ghosts
Ghosts پخش شد شبکه: BBC One
The Fix » S1 E10 1398-02-31
دانلود سریال The Fix
دانلود سریال The Fix
The Fix آماده دانلود شبکه: ABC
The Enemy Within » S1 E13 1398-02-31
دانلود سریال The Enemy Within
دانلود سریال The Enemy Within
The Enemy Within آماده دانلود شبکه: NBC
Gentleman Jack » S1 E5 1398-02-31
دانلود سریال Gentleman Jack
دانلود سریال Gentleman Jack
Gentleman Jack آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-07 شبکه: HBO
One Punch Man » S2 E7 1398-02-31
دانلود سریال One Punch Man
دانلود سریال One Punch Man
One Punch Man پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-07
Chernobyl » S1 E3 1398-02-31
دانلود سریال Chernobyl
دانلود سریال Chernobyl
Chernobyl آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-07 شبکه: HBO
Hatton Garden » S1 E1 1398-02-31
دانلود سریال Hatton Garden
دانلود سریال Hatton Garden
Hatton Garden آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: itv
Abby Hatcher » S1 E29 1398-02-31
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-02-31 شبکه: Nickelodeon
Abby Hatcher » S1 E30 1398-02-31
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: Nickelodeon
The Voice » S16 E23 1398-03-01
دانلود سریال The Voice
دانلود سریال The Voice
The Voice آماده دانلود شبکه: NBC
The 100 » S6 E4 1398-03-01
دانلود سریال The 100
دانلود سریال The 100
The 100 آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: The CW
Games People Play » S1 E5 1398-03-01
دانلود سریال Games People Play
دانلود سریال Games People Play
Games People Play آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: Bet
Fosse/Verdon » S1 E7 1398-03-01
دانلود سریال Fosse/Verdon
دانلود سریال Fosse/Verdon
Fosse/Verdon آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: FX
The Last O.G. » S2 E8 1398-03-01
دانلود سریال The Last O.G.
دانلود سریال The Last O.G.
The Last O.G. آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: TBS
Bless This Mess » S1 E6 1398-03-01
دانلود سریال Bless This Mess
دانلود سریال Bless This Mess
Bless This Mess آماده دانلود شبکه: ABC
The Kids Are Alright » S1 E23 1398-03-01
دانلود سریال The Kids Are Alright
دانلود سریال The Kids Are Alright
The Kids Are Alright آماده دانلود شبکه: ABC
The Bold Type » S3 E7 1398-03-01
دانلود سریال The Bold Type
دانلود سریال The Bold Type
The Bold Type آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08
NCIS » S16 E24 1398-03-01
دانلود سریال NCIS
دانلود سریال NCIS
NCIS آماده دانلود شبکه: CBS
Black-ish » S5 E23 1398-03-01
دانلود سریال Black-ish
دانلود سریال Black-ish
Black-ish آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: ABC
Black-ish » S5 E24 1398-03-01
دانلود سریال Black-ish
دانلود سریال Black-ish
Black-ish پخش شد شبکه: ABC
American House wife » S3 E23 1398-03-01
دانلود سریال American House wife
دانلود سریال American House wife
American House wife آماده دانلود شبکه: ABC
You Me Her » S4 E7 1398-03-01
دانلود سریال You Me Her
دانلود سریال You Me Her
You Me Her پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: Audience Network
The Village » S1 E10 1398-03-01
دانلود سریال The Village
دانلود سریال The Village
The Village آماده دانلود شبکه: NBC
Absentia » S2 E8 1398-03-01
دانلود سریال Absentia
دانلود سریال Absentia
Absentia آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: AXN
Mr Black » S1 E3 1398-03-01
دانلود سریال Mr Black
دانلود سریال Mr Black
Mr Black آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: Network 10
Hatton Garden » S1 E2 1398-03-01
دانلود سریال Hatton Garden
دانلود سریال Hatton Garden
Hatton Garden آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: itv
Years and Years » S1 E2 1398-03-01
دانلود سریال Years and Years
دانلود سریال Years and Years
Years and Years آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: BBC One
The Haves and the Have Nots » S6 E3 1398-03-01
دانلود سریال The Haves and the Have Nots
دانلود سریال The Haves and the Have Nots
The Haves and the Have Nots آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: OWN
Blood & Treasure » S1 E1 1398-03-01
دانلود سریال Blood & Treasure
دانلود سریال Blood & Treasure
Blood & Treasure آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: CBS
Blood & Treasure » S1 E2 1398-03-01
دانلود سریال Blood & Treasure
دانلود سریال Blood & Treasure
Blood & Treasure آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-08 شبکه: CBS
Abby Hatcher » S1 E31 1398-03-01
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-01 شبکه: Nickelodeon
Abby Hatcher » S1 E32 1398-03-01
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Nickelodeon
Whiskey Cavalier » S1 E13 1398-03-02
دانلود سریال Whiskey Cavalier
دانلود سریال Whiskey Cavalier
Whiskey Cavalier آماده دانلود شبکه: ABC
SEAL Team » S2 E22 1398-03-02
دانلود سریال SEAL Team
دانلود سریال SEAL Team
SEAL Team آماده دانلود شبکه: CBS
Pretty Little Liars: The Perfectionists » S1 E10 1398-03-02
دانلود سریال Pretty Little Liars: The Perfectionists
دانلود سریال Pretty Little Liars: The Perfectionists
Pretty Little Liars: The Perfectionists آماده دانلود شبکه: FreeForm
Jane the Virgin » S5 E9 1398-03-02
دانلود سریال Jane the Virgin
دانلود سریال Jane the Virgin
Jane the Virgin آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: The CW
Happy! » S2 E9 1398-03-02
دانلود سریال Happy!
دانلود سریال Happy!
Happy! آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: SyFy
Jamie Johnson » S4 E7 1398-03-02
دانلود سریال Jamie Johnson
دانلود سریال Jamie Johnson
Jamie Johnson پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: Cbbc
Chicago P.D. » S6 E22 1398-03-02
دانلود سریال Chicago P.D.
دانلود سریال Chicago P.D.
Chicago P.D. آماده دانلود شبکه: NBC
Chicago Med » S4 E22 1398-03-02
دانلود سریال Chicago Med
دانلود سریال Chicago Med
Chicago Med آماده دانلود شبکه: NBC
Chicago Fire » S7 E22 1398-03-02
دانلود سریال Chicago Fire
دانلود سریال Chicago Fire
Chicago Fire آماده دانلود شبکه: NBC
Brockmire » S3 E8 1398-03-02
دانلود سریال Brockmire
دانلود سریال Brockmire
Brockmire آماده دانلود شبکه: IFC
What We Do in the Shadows » S1 E9 1398-03-02
دانلود سریال What We Do in the Shadows
دانلود سریال What We Do in the Shadows
What We Do in the Shadows آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: FX
The Twilight Zone » S1 E9 1398-03-02
دانلود سریال The Twilight Zone
دانلود سریال The Twilight Zone
The Twilight Zone آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: CBS
Hatton Garden » S1 E3 1398-03-02
دانلود سریال Hatton Garden
دانلود سریال Hatton Garden
Hatton Garden آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: itv
Abby Hatcher » S1 E33 1398-03-02
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Nickelodeon
Abby Hatcher » S1 E34 1398-03-02
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher پخش شد شبکه: Nickelodeon
Five Bedrooms » S1 E2 1398-03-02
دانلود سریال Five Bedrooms
دانلود سریال Five Bedrooms
Five Bedrooms آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: Network 10
Mum » S3 E2 1398-03-02
دانلود سریال Mum
دانلود سریال Mum
Mum آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: BBC Two
The Virtues » S1 E2 1398-03-02
دانلود سریال The Virtues
دانلود سریال The Virtues
The Virtues آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: Channel 4
Vida » S2 E1 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E2 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E3 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E4 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E5 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E6 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E7 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E8 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E9 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Starz
Vida » S2 E10 1398-03-02
دانلود سریال Vida
دانلود سریال Vida
Vida آماده دانلود شبکه: Starz
Slasher » S3 E1 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E2 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E3 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E4 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E5 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E6 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E7 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-02 شبکه: Netflix
Slasher » S3 E8 1398-03-02
دانلود سریال Slasher
دانلود سریال Slasher
Slasher آماده دانلود شبکه: Netflix
Summer of Rockets » S1 E1 1398-03-02
دانلود سریال Summer of Rockets
دانلود سریال Summer of Rockets
Summer of Rockets آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-09 شبکه: BBC Two
Deep State » S2 E3 1398-03-03
دانلود سریال Deep State
دانلود سریال Deep State
Deep State آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: FOX
Tacoma FD » S1 E9 1398-03-03
دانلود سریال Tacoma FD
دانلود سریال Tacoma FD
Tacoma FD آماده دانلود شبکه: truTV
Doom Patrol » S1 E15 1398-03-03
دانلود سریال Doom Patrol
دانلود سریال Doom Patrol
Doom Patrol پخش شد شبکه: DC Universe
In the Dark » S1 E8 1398-03-03
دانلود سریال In the Dark
دانلود سریال In the Dark
In the Dark آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: The CW
Cloak & Dagger » S2 E9 1398-03-03
دانلود سریال Cloak & Dagger
دانلود سریال Cloak & Dagger
Cloak & Dagger آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: FreeForm
Impractical Jokers » S8 E9 1398-03-03
دانلود سریال Impractical Jokers
دانلود سریال Impractical Jokers
Impractical Jokers پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: truTV
iZombie » S5 E4 1398-03-03
دانلود سریال iZombie
دانلود سریال iZombie
iZombie آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: The CW
SKAM Italia » S3 E10 1398-03-03
دانلود سریال SKAM Italia
دانلود سریال SKAM Italia
SKAM Italia پخش شد قسمت بعدی: 1398-03-10
Hatton Garden » S1 E4 1398-03-03
دانلود سریال Hatton Garden
دانلود سریال Hatton Garden
Hatton Garden آماده دانلود شبکه: itv
Elementary » S7 E1 1398-03-03
دانلود سریال Elementary
دانلود سریال Elementary
Elementary آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-10 شبکه: CBS
What/If » S1 E1 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E2 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E3 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E4 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E5 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E6 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E7 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E8 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E9 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
What/If » S1 E10 1398-03-03
دانلود سریال What/If
دانلود سریال What/If
What/If آماده دانلود شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E1 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E2 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E3 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E4 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E5 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E6 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E7 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E8 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود قسمت بعدی: 1398-03-03 شبکه: Netflix
She’s Gotta Have It » S2 E9 1398-03-03
دانلود سریال She’s Gotta Have It
دانلود سریال She’s Gotta Have It
She’s Gotta Have It آماده دانلود شبکه: Netflix

دانلود فیلم Booksmart (2019)

دانلود Booksmart (2019)
7.6
1468 رای دهنده
R
دانلود رایگان
نام:

Booksmart

ژانر: کمدی

سال تولید:

کیفیت: 1080p WEB-DL - 720p WEB-DL

حجم: 1.6 GB - 850 MB

فرمت: MKV

زمان: 102 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کارگردان: Olivia Wilde

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : در آستانه فارغ التحصیلی دبیرستان، دو ستاره که بهترین دوست یکدیگر هستند متوجه می شوند که باید کمتر کار کنند و بیشتر تفریح کنند. آن دو سعی می کنند که در یک شب، چهار سال بدون تفریح را جبران کنند اما…
Awards:
2 wins & 1 nomination.
See more awards

دانلود فیلم Funny Story (2018)

دانلود Funny Story (2018)
7.0
95 رای دهنده
دانلود رایگان
نام:

Funny Story

ژانر: درام, کمدی

سال تولید:

کیفیت: 720p WEB-DL

حجم: 700 MB

فرمت: MKV

زمان: 84 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کارگردان: Michael J. Gallagher

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : فیلم “داستان بامزه” یک کمدی تراژیک در مورد پدری خیرخواه است که به صورت غیر ارادی باعث ایجاد بی نظمی زیادی در زندگی دخترش می شود …
Awards:
15 wins & 5 nominations.
See more awards

دانلود سریال She’s Gotta Have It

دانلود She’s Gotta Have It
6.7
2854 رای دهنده
نام:

She's Gotta Have It

ژانر: کمدی

سال تولید:

کیفیت: 480p WEB-DL

حجم: 120 MB

فرمت: MKV

زمان: 30 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: Netflix

وضعیت پخش: فصل دوم قسمت نهم - قسمت پنجم پخش نشده

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : داستان سریال در مورد "نولا" و سه مرد که عاشق او می باشند، هست. هر سه مرد می خواهند او را برای خود داشته باشند اما او نمی خواهد با یکی از آنها باشد ...
Awards:
1 win & 1 nomination.
See more awards

دانلود سریال Abby Hatcher

دانلود Abby Hatcher
8.1
51 رای دهنده
نام:

Abby Hatcher

ژانر: انیمیشن, خانوادگی, فانتزی, کمدی, ماجراجویی

سال تولید:

کیفیت: 480p WEB-DL

حجم: 60 MB

فرمت: MKV

زمان: 23 دقیقه

کشور: آمریکا, کانادا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: Nickelodeon

وضعیت پخش: فصل اول قسمت سی و دوم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : این سریال انیمیشن در مورد دختر هفت ساله ای به نام "ابی هچر" می باشد که بهمراه دوستش "بازلی" به دنبال ماجراجویی برای حل مشکلات هتل "بازلی" می روند ...

دانلود سریال What/If

نام:

What/If

ژانر: هیجان انگیز

سال تولید:

کیفیت: 480p WEB-DL

حجم: 150 MB

فرمت: MKV

زمان: 55 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: Netflix

وضعیت پخش: پایان فصل اول

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : An anthology series which tackles a different morality tale, and the ripple effect of a single decision that changes the trajectory of an entire life.

دانلود فیلم Himizu (2011)

دانلود Himizu (2011)
7.1
2986 رای دهنده
درخواستی
دانلود رایگان
نام:

Himizu

ژانر: جنایی, درام

سال تولید:

کیفیت: 1080p Blu-Ray - 720p Blu-Ray

حجم: 2.47 GB - 950 MB

فرمت: MKV

زمان: 129 دقیقه

کشور: ژاپن

زبان: ژاپنی

کارگردان: Sion Sono

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : داستان در مورد دو دانش آموز است و حال و روز آنها در زمان وقوع سونامی ژاپن...
Awards:
3 wins & 5 nominations.
See more awards

دانلود سریال Tacoma FD

دانلود Tacoma FD
7.5
13 رای دهنده
نام:

Tacoma FD

ژانر: کمدی

سال تولید:

کیفیت: 480p HDTV

حجم: 100 MB

فرمت: MKV

زمان: 30 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: truTV

وضعیت پخش: فصل اول قسمت نهم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : داستان سریال روایتگر زندگی آتش نشان ها و سختی کار آنها به صورت کمدی است و….

دانلود سریال Impractical Jokers

دانلود Impractical Jokers
8.6
26840 رای دهنده
زیرنویس
T
نام:

Impractical Jokers

ژانر: کمدی, واقعی

سال تولید:

کیفیت: 480p HDTV

حجم: 150 MB

فرمت: MKV

زمان: 30 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: truTV

وضعیت پخش: فصل هشتم قسمت هشتم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : این برنامه در مورد چهار عضو گروه تئاتر کمدی Tenderloins است که آنها مجبور به انجام شوخی های عمومی با افراد غریبه می شوند در حالی که توسط دوربین های مخفی حرکاتشان ظبط می شود است. در موقعی که یکی از بازیگران شوخی انجام می دهد، سه کمدین دیگر گروه تئاتر پشت صحنه خطوط تغذیه را به دوست خود از طریق میکروفن می رسانند. هر قسمت چهار تا رقابت بین اعضای گروه دارد، هرکس که بیشترین تعداد باخت رو در بین چهار رقابت داشته باشه جریمه می کنند...
Awards:
1 nomination.
See more awards

دانلود فیلم Fright Night Part 2 (1988)

دانلود Fright Night Part 2 (1988)
5.9
10278 رای دهنده
R
دانلود رایگان
نام:

Fright Night Part 2

ژانر: ترسناک, کمدی, هیجان انگیز

سال تولید:

کیفیت: 720p Blu-Ray

حجم: 850 MB

فرمت: MP4

زمان: 104 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کارگردان: Tommy Lee Wallace

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "چارلی بروستر" و "پیتر وینسنت" با خوناشامهای دیگری که قصد گرفتن انتقام دارند، روبرو می شوند و...
Awards:
2 nominations.
See more awards

دانلود فیلم The Poison Rose (2019)

دانلود The Poison Rose (2019)
R
دانلود رایگان
نام:

The Poison Rose

ژانر: هیجان انگیز

سال تولید:

کیفیت: 720p WEB-DL

حجم: 800 MB

فرمت: MKV

زمان: 93 دقیقه

کشور: آمریکا, ایتالیا

زبان: انگلیسی

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "کارسون فیلیپس" ستاره‌ی سابق فوتبال به یک کارآگاه خصوصی تبدیل می‌شود تا یک پرونده‌ی جنایی بسیار پیچیده را حل نماید و…