آخرین خبر
@SamSerial

درخواست فیلم و سریالابتدا سرچ کنید، نبود درخواست بدهید.

دانلود آدرس یاب برای نسخه آندرویدآدرس یاب هوشمند ، تنها 950 کیلوبایت

دانلود آدرس یابآدرس یاب هوشمند ، تنها 45 کیلوبایت

آدرس فعلی:sam-serial5.space
آدرس بعدی:sam-serial6.space
آخرین سریالهای بروز شده
آمار و اطلاعات سایت
تعداد فیلم ها: 25,528
تعداد سریال ها: 3,503
تعداد مستند ها: 2,412
تعداد انیمیشن ها: 993
تعداد کالکشن ها: 110

دانلود فیلم و سریال با زیرنویس فارسی

شنبهیک شنبهدو شنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهجمعه
Strike Back » S8 E8 1399-01-16
دانلود سریال Strike Back
دانلود سریال Strike Back
Strike Back آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Sky 1
MacGyver » S4 E8 1399-01-16
دانلود سریال MacGyver
دانلود سریال MacGyver
MacGyver آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: CBS
Hawaii Five-0 » S10 E22 1399-01-16
دانلود سریال Hawaii Five-0
دانلود سریال Hawaii Five-0
Hawaii Five-0 آماده دانلود شبکه: CBS
High Maintenance » S4 E9 1399-01-16
دانلود سریال High Maintenance
دانلود سریال High Maintenance
High Maintenance آماده دانلود شبکه: HBO
DuckTales » S3 E1 1399-01-16
دانلود سریال DuckTales
دانلود سریال DuckTales
DuckTales آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-16 شبکه: Disney XD
DuckTales » S3 E2 1399-01-16
دانلود سریال DuckTales
دانلود سریال DuckTales
DuckTales آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Disney XD
The Blacklist » S7 E13 1399-01-16
دانلود سریال The Blacklist
دانلود سریال The Blacklist
The Blacklist آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: NBC
Sydney to the Max » S2 E7 1399-01-16
دانلود سریال Sydney to the Max
دانلود سریال Sydney to the Max
Sydney to the Max آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Disney Channel
Charmed » S2 E16 1399-01-16
دانلود سریال Charmed
دانلود سریال Charmed
Charmed آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: The CW
Coop and Cami Ask the World » S2 E15 1399-01-16
دانلود سریال Coop and Cami Ask the World
دانلود سریال Coop and Cami Ask the World
Coop and Cami Ask the World آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Disney Channel
Portals to Hell » S2 E4 1399-01-16
دانلود سریال Portals to Hell
دانلود سریال Portals to Hell
Portals to Hell پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Travel Channel
Blue Bloods » S10 E17 1399-01-16
دانلود سریال Blue Bloods
دانلود سریال Blue Bloods
Blue Bloods آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: CBS
Vagrant Queen » S1 E2 1399-01-16
دانلود سریال Vagrant Queen
دانلود سریال Vagrant Queen
Vagrant Queen آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: SyFy
Dynasty » S3 E16 1399-01-16
دانلود سریال Dynasty
دانلود سریال Dynasty
Dynasty آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: The CW
Friday Night Dinner » S6 E2 1399-01-16
دانلود سریال Friday Night Dinner
دانلود سریال Friday Night Dinner
Friday Night Dinner آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-23 شبکه: Channel 4
All That » S1 E22 1399-01-17
دانلود سریال All That
دانلود سریال All That
All That پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: Nickelodeon
Ride with Norman Reedus » S4 E5 1399-01-17
دانلود سریال Ride with Norman Reedus
دانلود سریال Ride with Norman Reedus
Ride with Norman Reedus آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: AMC
Danger Force » S1 E2 1399-01-17
دانلود سریال Danger Force
دانلود سریال Danger Force
Danger Force آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: Nickelodeon
Three Busy Debras » S1 E2 1399-01-17
دانلود سریال Three Busy Debras
دانلود سریال Three Busy Debras
Three Busy Debras آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: Adult Swim
Abby Hatcher » S2 E3 1399-01-17
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-17 شبکه: Nickelodeon
Abby Hatcher » S2 E4 1399-01-17
دانلود سریال Abby Hatcher
دانلود سریال Abby Hatcher
Abby Hatcher پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: Nickelodeon
Beef House » S1 E2 1399-01-17
دانلود سریال Beef House
دانلود سریال Beef House
Beef House آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-24 شبکه: Adult Swim
Homeland » S8 E9 1399-01-18
دانلود سریال Homeland
دانلود سریال Homeland
Homeland آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: Showtime
Stateless » S1 E6 1399-01-18
دانلود سریال Stateless
دانلود سریال Stateless
Stateless آماده دانلود شبکه: ABC
Good Girls » S3 E8 1399-01-18
دانلود سریال Good Girls
دانلود سریال Good Girls
Good Girls آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-02-01 شبکه: NBC
The Walking Dead » S10 E15 1399-01-18
دانلود سریال The Walking Dead
دانلود سریال The Walking Dead
The Walking Dead آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: AMC
Last Week Tonight with John Oliver » S7 E7 1399-01-18
دانلود سریال Last Week Tonight with John Oliver
دانلود سریال Last Week Tonight with John Oliver
Last Week Tonight with John Oliver آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25
When Calls the Heart » S7 E7 1399-01-18
دانلود سریال When Calls the Heart
دانلود سریال When Calls the Heart
When Calls the Heart آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: Hallmark Channel
Black Monday » S2 E5 1399-01-18
دانلود سریال Black Monday
دانلود سریال Black Monday
Black Monday آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: Showtime
Black Monday » S2 E7 1399-01-18
دانلود سریال Black Monday
دانلود سریال Black Monday
Black Monday پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-18 شبکه: Showtime
Black Monday » S2 E8 1399-01-18
دانلود سریال Black Monday
دانلود سریال Black Monday
Black Monday پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: Showtime
Belgravia » S1 E4 1399-01-18
دانلود سریال Belgravia
دانلود سریال Belgravia
Belgravia آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: EPIX
Westworld » S3 E4 1399-01-18
دانلود سریال Westworld
دانلود سریال Westworld
Westworld آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: HBO
American Idol » S18 E10 1399-01-18
دانلود سریال American Idol
دانلود سریال American Idol
American Idol آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: FOX
Just Roll with It » S2 E4 1399-01-18
دانلود سریال Just Roll with It
دانلود سریال Just Roll with It
Just Roll with It آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-02-01 شبکه: Disney Channel
Raven’s Home » S3 E23 1399-01-18
دانلود سریال Raven’s Home
دانلود سریال Raven’s Home
Raven’s Home آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-02-01 شبکه: Disney Channel
The Rookie » S2 E16 1399-01-18
دانلود سریال The Rookie
دانلود سریال The Rookie
The Rookie آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: ABC
Zoey’s Extraordinary Playlist » S1 E9 1399-01-18
دانلود سریال Zoey’s Extraordinary Playlist
دانلود سریال Zoey’s Extraordinary Playlist
Zoey’s Extraordinary Playlist آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-02-01 شبکه: NBC
The Nest » S1 E3 1399-01-18
دانلود سریال The Nest
دانلود سریال The Nest
The Nest آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: BBC One
The Good Karma Hospital » S3 E4 1399-01-18
دانلود سریال The Good Karma Hospital
دانلود سریال The Good Karma Hospital
The Good Karma Hospital آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-25 شبکه: itv
The Big Show Show » S1 E1 1399-01-18
دانلود سریال The Big Show Show
دانلود سریال The Big Show Show
The Big Show Show آماده دانلود شبکه: Netflix
The Real Housewives of Atlanta » S12 E20 1399-01-18
دانلود سریال The Real Housewives of Atlanta
دانلود سریال The Real Housewives of Atlanta
The Real Housewives of Atlanta آماده دانلود شبکه: Bravo
Roswell, New Mexico » S2 E4 1399-01-19
دانلود سریال Roswell, New Mexico
دانلود سریال Roswell, New Mexico
Roswell, New Mexico آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: The CW
Cosmos » S2 E9 1399-01-19
دانلود سریال Cosmos
دانلود سریال Cosmos
Cosmos پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-19 شبکه: FOX
Cosmos » S2 E10 1399-01-19
دانلود سریال Cosmos
دانلود سریال Cosmos
Cosmos پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: FOX
Briarpatch » S1 E9 1399-01-19
دانلود سریال Briarpatch
دانلود سریال Briarpatch
Briarpatch آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: USA Network
Dispatches from Elsewhere » S1 E7 1399-01-19
دانلود سریال Dispatches from Elsewhere
دانلود سریال Dispatches from Elsewhere
Dispatches from Elsewhere آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: AMC
Better Call Saul » S5 E8 1399-01-19
دانلود سریال Better Call Saul
دانلود سریال Better Call Saul
Better Call Saul آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: AMC
Liar » S2 E6 1399-01-19
دانلود سریال Liar
دانلود سریال Liar
Liar آماده دانلود
Bull » S4 E18 1399-01-19
دانلود سریال Bull
دانلود سریال Bull
Bull آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: CBS
The Neighborhood » S2 E19 1399-01-19
دانلود سریال The Neighborhood
دانلود سریال The Neighborhood
The Neighborhood آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: CBS
Breeders » S1 E7 1399-01-19
دانلود سریال Breeders
دانلود سریال Breeders
Breeders آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: FX
All Rise » S1 E19 1399-01-19
دانلود سریال All Rise
دانلود سریال All Rise
All Rise آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: CBS
Bob Hearts Abishola » S1 E19 1399-01-19
دانلود سریال Bob Hearts Abishola
دانلود سریال Bob Hearts Abishola
Bob Hearts Abishola آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: CBS
The Plot Against America » S1 E4 1399-01-19
دانلود سریال The Plot Against America
دانلود سریال The Plot Against America
The Plot Against America آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: HBO
Manifest » S2 E13 1399-01-19
دانلود سریال Manifest
دانلود سریال Manifest
Manifest آماده دانلود شبکه: NBC
The Voice » S18 E8 1399-01-19
دانلود سریال The Voice
دانلود سریال The Voice
The Voice آماده دانلود شبکه: NBC
Almost Paradise » S1 E2 1399-01-19
دانلود سریال Almost Paradise
دانلود سریال Almost Paradise
Almost Paradise آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: WGN America
Cardinal » S4 E1 1399-01-19
دانلود سریال Cardinal
دانلود سریال Cardinal
Cardinal آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: CTV
The Hockey Girls » S2 E2 1399-01-19
دانلود سریال The Hockey Girls
دانلود سریال The Hockey Girls
The Hockey Girls پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-26 شبکه: Netflix
The Last O.G. » S3 E1 1399-01-20
دانلود سریال The Last O.G.
دانلود سریال The Last O.G.
The Last O.G. آماده دانلود شبکه: TBS
FBI » S2 E20 1399-01-20
دانلود سریال FBI
دانلود سریال FBI
FBI پخش شد شبکه: CBS
DC’s Legends of Tomorrow » S5 E11 1399-01-20
دانلود سریال DC’s Legends of Tomorrow
دانلود سریال DC’s Legends of Tomorrow
DC’s Legends of Tomorrow پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: The CW
Schitt’s Creek » S6 E14 1399-01-20
دانلود سریال Schitt’s Creek
دانلود سریال Schitt’s Creek
Schitt’s Creek آماده دانلود شبکه: CBC
Little Fires Everywhere » S1 E6 1399-01-20
دانلود سریال Little Fires Everywhere
دانلود سریال Little Fires Everywhere
Little Fires Everywhere آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: Hulu
The Resident » S3 E20 1399-01-20
دانلود سریال The Resident
دانلود سریال The Resident
The Resident آماده دانلود شبکه: FOX
Empire » S6 E16 1399-01-20
دانلود سریال Empire
دانلود سریال Empire
Empire آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27
Black-ish » S6 E20 1399-01-20
دانلود سریال Black-ish
دانلود سریال Black-ish
Black-ish آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: ABC
Bless This Mess » S2 E17 1399-01-20
دانلود سریال Bless This Mess
دانلود سریال Bless This Mess
Bless This Mess آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: ABC
The Conners » S2 E17 1399-01-20
دانلود سریال The Conners
دانلود سریال The Conners
The Conners آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: ABC
Workin’ Moms » S4 E8 1399-01-20
دانلود سریال Workin’ Moms
دانلود سریال Workin’ Moms
Workin’ Moms آماده دانلود شبکه: CBC
For Life » S1 E8 1399-01-20
دانلود سریال For Life
دانلود سریال For Life
For Life آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: ABC
Mixed-ish » S1 E20 1399-01-20
دانلود سریال Mixed-ish
دانلود سریال Mixed-ish
Mixed-ish آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: ABC
Ellen’s Game of Games » S3 E12 1399-01-20
دانلود سریال Ellen’s Game of Games
دانلود سریال Ellen’s Game of Games
Ellen’s Game of Games آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: NBC
One Day at a Time » S4 E3 1399-01-20
دانلود سریال One Day at a Time
دانلود سریال One Day at a Time
One Day at a Time آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: Netflix
If Loving You Is Wrong » S5 E2 1399-01-20
دانلود سریال If Loving You Is Wrong
دانلود سریال If Loving You Is Wrong
If Loving You Is Wrong پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-27 شبکه: OWN
The Good Fight » S4 E1 1399-01-21
دانلود سریال The Good Fight
دانلود سریال The Good Fight
The Good Fight آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: CBS
Lego Masters » S1 E9 1399-01-21
دانلود سریال Lego Masters
دانلود سریال Lego Masters
Lego Masters آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: FOX
Modern Family » S11 E17 1399-01-21
دانلود سریال Modern Family
دانلود سریال Modern Family
Modern Family آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21 شبکه: ABC
Modern Family » S11 E18 1399-01-21
دانلود سریال Modern Family
دانلود سریال Modern Family
Modern Family آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21 شبکه: ABC
The Trouble with Maggie Cole » S1 E6 1399-01-21
دانلود سریال The Trouble with Maggie Cole
دانلود سریال The Trouble with Maggie Cole
The Trouble with Maggie Cole آماده دانلود شبکه: itv
Dave » S1 E7 1399-01-21
دانلود سریال Dave
دانلود سریال Dave
Dave آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: FX
Devs » S1 E7 1399-01-21
دانلود سریال Devs
دانلود سریال Devs
Devs آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: Hulu
SEAL Team » S3 E17 1399-01-21
دانلود سریال SEAL Team
دانلود سریال SEAL Team
SEAL Team آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: CBS
S.W.A.T. » S3 E18 1399-01-21
دانلود سریال S.W.A.T.
دانلود سریال S.W.A.T.
S.W.A.T. آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: CBS
Nancy Drew » S1 E17 1399-01-21
دانلود سریال Nancy Drew
دانلود سریال Nancy Drew
Nancy Drew آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: The CW
Motherland: Fort Salem » S1 E4 1399-01-21
دانلود سریال Motherland: Fort Salem
دانلود سریال Motherland: Fort Salem
Motherland: Fort Salem آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: FreeForm
Twenties » S1 E7 1399-01-21
دانلود سریال Twenties
دانلود سریال Twenties
Twenties آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: Bet
Modern Family » S11 E19 1399-01-21
دانلود سریال Modern Family
دانلود سریال Modern Family
Modern Family پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: ABC
Brockmire » S4 E4 1399-01-21
دانلود سریال Brockmire
دانلود سریال Brockmire
Brockmire آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: IFC
Forged in Fire » S7 E27 1399-01-21
دانلود سریال Forged in Fire
دانلود سریال Forged in Fire
Forged in Fire آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: History
The Masked Singer » S3 E11 1399-01-21
دانلود سریال The Masked Singer
دانلود سریال The Masked Singer
The Masked Singer آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-02-04 شبکه: FOX
Transplant » S1 E7 1399-01-21
دانلود سریال Transplant
دانلود سریال Transplant
Transplant آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: CTV
Boomerang » S2 E5 1399-01-21
دانلود سریال Boomerang
دانلود سریال Boomerang
Boomerang آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: Bet
Sistas » S1 E23 1399-01-21
دانلود سریال Sistas
دانلود سریال Sistas
Sistas آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: Bet
Chicago P.D. » S7 E19 1399-01-21
دانلود سریال Chicago P.D.
دانلود سریال Chicago P.D.
Chicago P.D. آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: NBC
Chicago Fire » S8 E19 1399-01-21
دانلود سریال Chicago Fire
دانلود سریال Chicago Fire
Chicago Fire آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: NBC
Chicago Med » S5 E19 1399-01-21
دانلود سریال Chicago Med
دانلود سریال Chicago Med
Chicago Med آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: NBC
Blind Date » S1 E156 1399-01-21
دانلود سریال Blind Date
دانلود سریال Blind Date
Blind Date پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-21 شبکه: Bravo
Blind Date » S1 E157 1399-01-21
دانلود سریال Blind Date
دانلود سریال Blind Date
Blind Date پخش شد شبکه: Bravo
Black Ink Crew » S8 E23 1399-01-21
دانلود سریال Black Ink Crew
دانلود سریال Black Ink Crew
Black Ink Crew آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-28 شبکه: VH1
Bloom » S2 E1 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21
Bloom » S2 E2 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21
Bloom » S2 E3 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21
Bloom » S2 E4 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21
Bloom » S2 E5 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-21
Bloom » S2 E6 1399-01-21
دانلود سریال Bloom
دانلود سریال Bloom
Bloom پخش شد
Better Things » S4 E7 1399-01-22
دانلود سریال Better Things
دانلود سریال Better Things
Better Things پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: FX
Cake » S2 E7 1399-01-22
دانلود سریال Cake
دانلود سریال Cake
Cake آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: FXX
Siren » S3 E3 1399-01-22
دانلود سریال Siren
دانلود سریال Siren
Siren آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: FreeForm
Star Wars: The Clone Wars » S7 E8 1399-01-22
دانلود سریال Star Wars: The Clone Wars
دانلود سریال Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: Netflix
Tribal » S1 E8 1399-01-22
دانلود سریال Tribal
دانلود سریال Tribal
Tribal آماده دانلود شبکه: APTN
Last Man Standing » S8 E18 1399-01-22
دانلود سریال Last Man Standing
دانلود سریال Last Man Standing
Last Man Standing آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: ABC
The Great Food Truck Race » S12 E4 1399-01-22
دانلود سریال The Great Food Truck Race
دانلود سریال The Great Food Truck Race
The Great Food Truck Race آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: Food Network
The Heights » S2 E5 1399-01-22
دانلود سریال The Heights
دانلود سریال The Heights
The Heights پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: ABC AU
Tommy » S1 E8 1399-01-22
دانلود سریال Tommy
دانلود سریال Tommy
Tommy آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: CBS
How to Get Away with Murder » S6 E11 1399-01-22
دانلود سریال How to Get Away with Murder
دانلود سریال How to Get Away with Murder
How to Get Away with Murder آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: ABC
Harley Quinn » S2 E2 1399-01-22
دانلود سریال Harley Quinn
دانلود سریال Harley Quinn
Harley Quinn پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: DC Universe
Man with a Plan » S4 E2 1399-01-22
دانلود سریال Man with a Plan
دانلود سریال Man with a Plan
Man with a Plan آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: CBC
Grey’s Anatomy » S16 E21 1399-01-22
دانلود سریال Grey’s Anatomy
دانلود سریال Grey’s Anatomy
Grey’s Anatomy آماده دانلود شبکه: ABC
Station 19 » S3 E12 1399-01-22
دانلود سریال Station 19
دانلود سریال Station 19
Station 19 آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: ABC
Indebted » S1 E11 1399-01-22
دانلود سریال Indebted
دانلود سریال Indebted
Indebted آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: NBC
Will & Grace » S11 E16 1399-01-22
دانلود سریال Will & Grace
دانلود سریال Will & Grace
Will & Grace آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: NBC
Mira, Royal Detective » S1 E9 1399-01-22
دانلود سریال Mira, Royal Detective
دانلود سریال Mira, Royal Detective
Mira, Royal Detective پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-22 شبکه: Disney junior
Mira, Royal Detective » S1 E10 1399-01-22
دانلود سریال Mira, Royal Detective
دانلود سریال Mira, Royal Detective
Mira, Royal Detective پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: Disney junior
Tacoma FD » S2 E3 1399-01-22
دانلود سریال Tacoma FD
دانلود سریال Tacoma FD
Tacoma FD آماده دانلود شبکه: truTV
Vampirina » S2 E49 1399-01-22
دانلود سریال Vampirina
دانلود سریال Vampirina
Vampirina پخش شد شبکه: Disney
Brooklyn Nine-Nine » S7 E11 1399-01-22
دانلود سریال Brooklyn Nine-Nine
دانلود سریال Brooklyn Nine-Nine
Brooklyn Nine-Nine آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: FOX
Superstore » S5 E21 1399-01-22
دانلود سریال Superstore
دانلود سریال Superstore
Superstore پخش شد قسمت بعدی: 1399-02-05 شبکه: NBC
The Dead Files » S12 E11 1399-01-22
دانلود سریال The Dead Files
دانلود سریال The Dead Files
The Dead Files پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: Travel Channel
Keeping Up with the Kardashians » S18 E3 1399-01-22
دانلود سریال Keeping Up with the Kardashians
دانلود سریال Keeping Up with the Kardashians
Keeping Up with the Kardashians آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: E!
Broke » S1 E2 1399-01-22
دانلود سریال Broke
دانلود سریال Broke
Broke آماده دانلود قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: CBS
Total Bellas » S5 E2 1399-01-22
دانلود سریال Total Bellas
دانلود سریال Total Bellas
Total Bellas پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29
The Real Housewives of New York City » S12 E2 1399-01-22
دانلود سریال The Real Housewives of New York City
دانلود سریال The Real Housewives of New York City
The Real Housewives of New York City پخش شد قسمت بعدی: 1399-01-29 شبکه: Bravo

دانلود فیلم Marie Curie: The Courage of Knowledge (2016)

دانلود Marie Curie: The Courage of Knowledge (2016)
5.5
1014 رای دهنده
نام:

Marie Curie

ژانر: بیوگرافی, درام, عاشقانه

سال تولید:

کیفیت: 1080p Blu-Ray - 720p Blu-Ray

حجم: 1.4 GB - 750 MB

فرمت: MKV

زمان: 100 دقیقه

کشور: آلمان, فرانسه, لهستان

زبان: آلمانی, انگلیسی, فرانسوی, لهستانی

کارگردان: Marie Noëlle

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : این فیلم داستان زندگی یک فیزیکدان و شیمیدان مشهور به نام "ماری کوری" (گروژکا) و تلاش او برای تبدیل شدن به فردی سرشناس در جامعه علمی، که تحت سلطه ی مردان است، در اوایل قرن بیستم فرانسه است ...
Awards:
3 wins & 8 nominations.
See more awards

دانلود فیلم Nothing Like the Holidays (2008)

دانلود Nothing Like the Holidays (2008)
6.1
3564 رای دهنده
زیرنویس
نام:

Nothing Like the Holidays

ژانر: درام, عاشقانه, کمدی

سال تولید:

کیفیت: 1080p Blu-Ray - 720p Blu-Ray

حجم: 1.9 GB - 900 MB

فرمت: MP4

زمان: 98 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کارگردان: Alfredo Rodriguez de Villa

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : یک خانواده پورتوریکویی که در منطقه پارک هومبولت در غرب شیکاگو زندگی می کنند با این امر مواجه می شوند که این می تواند آخرین کریسمسی باشد که آنها همگی در کنار هم باشند ...
Awards:
1 win & 4 nominations.
See more awards

دانلود سریال Freud

دانلود Freud
7.1
121 رای دهنده
نام:

Freud

ژانر: جنایی

سال تولید:

کیفیت: 720p WEB-DL - 480p WEB-DL

حجم: 400 MB - 180 MB

فرمت: MKV

زمان: 55 دقیقه

کشور: آلمان, اتریش, استریش

زبان: آلمانی

کانال پخش کننده: Netflix

وضعیت پخش: فصل اول قسمت هشتم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "زیگموند فروید" یک روانشناس تحلیلگر جوان، درباره توطئه قتل در وین در سال 1880 تحقیق می کند ...

دانلود فیلم Mortuary (2005)

دانلود Mortuary (2005)
4.0
5208 رای دهنده
R
نام:

Mortuary

ژانر: ترسناک, رازآلود, هیجان انگیز

سال تولید:

کیفیت: 1080p Blu-Ray - 720p Blu-Ray

حجم: 1.8 GB - 850 MB

فرمت: MP4

زمان: 94 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کارگردان: Tobe Hooper

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "مرده‌شوی‌ خانه" فیلمی در ژانر ترسناک به کارگردانی توبی هوپر است که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد. از بازیگران آن می‌توان به دن برد، الکساندرا ادی، دنیس کرازبی، بوگ هال، کرتنی پلدن و لی گارلیگتون اشاره کرد. یک خانواده به یک شهر کوچک در کالیفرنیا نقل مکان می کنند و در آنجا می خواهند زندگی خود را همزمان با راه اندازی یک مرده‌شوی‌ خانه که مدت ها تعطیل بود، شروع بکنند ...

دانلود سریال Cake

دانلود Cake
5.8
184 رای دهنده
نام:

Cake

ژانر: انیمیشن

سال تولید:

کیفیت: 480p WEB-DL

حجم: 120 MB

فرمت: MKV

زمان: 30 دقیقه

کشور: آمریکا

کانال پخش کننده: FXX

وضعیت پخش: فصل دوم قسمت هفتم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : مجموعه ای از بهترین هنرهای دستی کیک پزی و ارائه آن به مشتریان و تاثیر آنها در روح و روان مردم ...

دانلود فیلم M. Butterfly (1993)

دانلود M. Butterfly (1993)
6.8
8227 رای دهنده
زیرنویس
R
نام:

M. Butterfly

ژانر: درام, عاشقانه

سال تولید:

کیفیت: 1080p WEB-DL - 720p WEB-DL

حجم: 1.9 GB - 925 MB

فرمت: MP4

زمان: 101 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی, چینی, فرانسوی

کارگردان: David Cronenberg

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : در دهه 60 در کشور چین، "رنه گالیمارد" دیپلماتی فرانسوی عاشق "سانگ لیلنگ" خواننده اپرا می شود. اما "سانگ" آن چیزی نیست که او تصورش را می کند ...
Awards:
1 win & 1 nomination.
See more awards

دانلود فیلم Inspector Blunder (1980)

دانلود Inspector Blunder (1980)
6.3
1651 رای دهنده
نام:

Inspecteur la Bavure

ژانر: جنایی, کمدی

سال تولید:

کیفیت: 720p Blu-Ray

حجم: 950 MB

فرمت: MP4

زمان: 100 دقیقه

کشور: فرانسه

زبان: فرانسوی

کارگردان: Claude Zidi

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : پسر دست و پا چلفتی یک پلیس قهرمان درگذشته به نیروی پلیس می پیوندد و وظیفه او محافظت از یک خبرنگار از معروف ترین گانگستر پاریس است ...

دانلود فیلم Eat Brains Love (2019)

دانلود Eat Brains Love (2019)
4.9
216 رای دهنده
زیرنویس
نام:

Eat Brains Love

ژانر: ترسناک, عاشقانه, کمدی

سال تولید:

کیفیت: 1080p Blu-Ray - 720p Blu-Ray

حجم: 1.65 GB - 1.05 GB

فرمت: MP4

زمان: 87 دقیقه

کشور: آمریکا

کارگردان: Rodman Flender

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "بخور، مغزش را درآور، عشق بورز" این فیلم یک کمدی بسیار خنده دار، به شدت رمانتیک از یک سفر زامبی گونه است که پر شده است از قلب و مغز ...
Awards:
1 win & 2 nominations.
See more awards

دانلود فیلم Chupacabra Territory (2016)

دانلود Chupacabra Territory (2016)
5.1
442 رای دهنده
نام:

Chupacabra Territory

ژانر: ترسناک

سال تولید:

کیفیت: 1080p WEB-DL

حجم: 1.8 GB

فرمت: MP4

زمان: 90 دقیقه

کشور: آمریکا

کارگردان: Matt McWilliams

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : "چوپاکابرا" واقعی است و چهار دوست آن را مستند می کنند، آیا آنها زنده می مانند ...

دانلود سریال Dirty Money

دانلود Dirty Money
8.1
6390 رای دهنده
نام:

Dirty Money

ژانر: جنایی, مستند

سال تولید:

کیفیت: 720p WEB-DL

حجم: 450 MB

فرمت: MKV

زمان: 60 دقیقه

کشور: آمریکا

زبان: انگلیسی

کانال پخش کننده: Netflix

وضعیت پخش: پایان فصل دوم

اطلاعات بیشتر:

خلاصه داستان : سریال ثروت کثیف نمایی نزدیک و شخصی از درون داستان های رسوایی و فساد در تجارت جهانی را فراهم می آورد. این سریال از گزارش های دست اول از مجرمان و قربانیانش استفاده می کند…
Awards:
1 nomination.
See more awards